> Če ne morete pravilno izpisovati > Rezultati tiskanja niso zadovoljivi > Barvni ton ni pravilen
5517-01S

Barvni ton ni pravilen

Možen vzrok je lahko uporaba neustreznega papirja ali težava s stranjo papirja, na katero se tiska. Preverite naslednje.

Ali uporabljate ustrezen papir?

Preverite uporabljeni papir in ga po potrebi zamenjajte z ustreznim papirjem.

Ali tiskate na pravo stran papirja?

Pri nekaterih vrstah papirja je ena stran primerna za tiskanje, druga pa ne. Če je kakovost tiskanja slaba, poskusite tiskati na drugo stran papirja.