> Če ne morete pravilno izpisovati > Rezultati tiskanja niso zadovoljivi > Pojavijo se proge/tiskanje je neenakomerno
5517-01L

Pojavijo se proge/tiskanje je neenakomerno

Možen vzrok je lahko uporaba neustreznega papirja ali izpraznjene kartuše s črnilom. Preverite naslednje.

Ali uporabljate ustrezen papir?

Preverite uporabljeni papir in ga po potrebi zamenjajte z ustreznim papirjem.

Ali ste očistili fiksirno enoto?

Očistite fiksirno enoto.

Ali je naprava nameščena v okolju, kjer se temperatura hitro ali znatno spreminja?

Naglo spreminjanje temperature v okolju, kjer je nameščena naprava, lahko povzroči kondenzacijo, zaradi katere lahko pride do bledenja ali prelivanja slik in besedila. Če je možnost <Način odstranjevanja kondenza> nastavljena na <Vklopi>, bo kondenzat v notranjosti naprave odstranjen. Odstranitev kondenzata se bo morda izvedla samodejno zaradi spremembe temperature.
POMEMBNO
Med odstranjevanjem kondenzata tiskanje morda ne bo izvedeno pravilno in morda bo natisnjen prazen papir.
Če izberete <Vklopi>, ne sme izklopiti naprave, če želite ohraniti učinek odstranjevanja kondenzata.
Če to možnost nastavite na <Vklopi>, je nastavitev samodejnega izklopa onemogočena.

Ali uporabljate napravo v okolju z visoko stopnjo vlažnosti?

Spremenite nastavitev za <Način za visoko vlago>. Težavo boste morda odpravili tako, da to možnost nastavite na <Vklopi>.
OPOMBA
Če izberete <Vkl> in če napravo uporabljate v okolju z nizko stopnjo vlažnosti, bodo natisnjene slike in besedilo morda zamegljeni.

Ali je natis zbledel oziroma je gostota natisa neenakomerna glede na vrsto papirja in okoljske pogoje?

Spremenite nastavitev za <Izboljšano fiksiranje>. Težavo lahko odpravite tako, da spremenite nastavitev načina.
OPOMBA
LBP664Cx / LBP663Cdw
Učinek izboljšave je boljši z nastavitvijo <Način 2> kot z nastavitvijo <Način 1>. Najprej poskusite uporabiti <Način 1>.
Če nastavite večji učinek izboljšave, bodo natisi morda nagubani ali pa bo tiskanje počasnejše.
LBP623Cdw / LBP621Cw
Če uporabite nastavitev <Vklopi>, se lahko na praznih območjih pojavijo odtisi.

Ali uporabljate papir, ki vsebuje preveč prašnih delcev papirja? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Če uporabite papir, na katerem je veliko prašnih delcev papirja, bodo natisi morda zbledeli ali progasti. Težavo boste morda odpravili tako, da možnost <Popr. pošk.sl. zar. pap.prahu>/<Popr. slike, pošk. zaradi papirn. prahu> nastavite na <Vklopi>.
OPOMBA
Če izberete <Vklopi>, bo tiskanje morda počasnejše.

Ali je korekcija neskladja barv ali barvnega tona pravilna?

Spremenite nastavitev za <Korekcija neskladja barv natisa>. Težavo boste morda odpravili tako, da to možnost nastavite na <Vklopi>.
OPOMBA
Če izberete <Vklopi>, bo tiskanje morda počasnejše.
Spremenite nastavitev za <Zmanjšanje sledi bobna>. Težavo boste morda odpravili tako, da to možnost nastavite na <Vklopi>.

Ali v kartuši s tonerjem zmanjkuje tonerja?

Preverite preostalo količino tonerja v kartušah s tonerjem in po potrebi zamenjajte kartuše s tonerjem.
Ne glede na prikazano raven tonerja je kartuša s tonerjem morda dosegla konec svoje življenjske dobe zaradi okoljskih pogojev naprave in propadlega materiala v kartuši. Zamenjajte kartušo s tonerjem.