> Če ne morete pravilno izpisovati > Podajanje papirja ni pravilno > Izpisi so postrani
5517-023

Izpisi so postrani

Če sta vodili za papir preohlapni ali pretesni, so izpisi postrani. Poravnajte vodili za papir z robovi papirja.