> Sporočila in kode napak > Rešitve za posamezno kodo napake
5517-005

Rešitve za posamezno kodo napake

Spodaj preverite morebitne vzroke in rešitve za posamezne kode napak.
Če pride do napake (če tiskanje ne uspe ali če ne morete prejeti I-faksa), se na zaslonu z dnevnikom opravil prikaže ustrezna koda napake v obliki trimestne številke.

Od 001 do 099

#037
#099

Od 401 do 499

#408

Od 701 do 799

#701
#752
#753
#766

Od 801 do 899

#802
#810
#816
#818
#819
#820
#821
#822
#827
#829
#852
#853
#861
#863

Od 901 do 999

#934
#995