> Težave z omrežjem > Z omrežjem se ni mogoče povezati
5517-00C

Z omrežjem se ni mogoče povezati

Možno je, da je izbira vrat ali nastavitev za naslov IP napačna. Preverite naslednje.
Glejte tudi spodnje točke.

Ali so izbrana pravilna vrata?

Preverite nastavitve vrat.
Če ni nobenih ustreznih vrat, jih ustvarite z gonilnikom tiskalnika.

Ali je naslov IP pravilno nastavljen?

Izvedite preizkus povezave, s katerim preverite, ali je naslov IP pravilno nastavljen.
V okolju DHCP je naslov IP pridobljen samodejno. Preverite, ali je trenutni naslov IP pravilno nastavljen. Če naslov IP ni pravilno nastavljen, preverite, ali je funkcija DHCP usmerjevalnika ali dostopna točka omogočena.
OPOMBA
Privzeto sta možnosti <DHCP> in <Avtom. IP> aktivirani, da naprava samodejno pridobi naslov IP.

Ali se del naslova podomrežja iz naslova IP naprave in naslova IP računalnika ujemata?

Če se naslova podomrežja ne ujemata, za ujemanje poskrbite s spremembo naslova IP naprave in računalnika.

Ali so komunikacije na računalniku omejene s požarnim zidom?

Če so naslovi IP ali naslov MAC napačno vneseni, ne boste mogli dostopati do naprave. V tem primeru morate na operacijski plošči možnost <Filter naslova IPv4>, <Filter naslova IPv6> ali <Filter naslova MAC> nastaviti na <Izkl>.

Ali so komunikacije onemogočene, če napravo izklopite in nato znova vklopite?

Ko napravo izklopite in nato znova vklopite, se lahko zgodi, da je napravi dodeljen drug naslov IP od tistega, ki je bil uporabljen. Če uporabljate protokol DHCP, se obrnite na omrežnega skrbnika in izvedite eno od spodnjih nastavitev.
V napravi nastavite možnost <Dinamična posodobitev DNS> na <Vkl>.
Nastavitev določite tako, da je pri vsakem zagonu naprave dodeljen isti naslov IP.