> Težave z omrežjem > Tiskalniškega strežnika za povezavo ni mogoče najti
5517-00J

Tiskalniškega strežnika za povezavo ni mogoče najti

Preverite stanje tiskalniškega strežnika in računalnika.
Preverite, ali sta tiskalniški strežnik in računalnik pravilno povezana.
Preverite, ali se tiskalniški strežnik izvaja.
Preverite, ali imate uporabniške pravice za povezavo s tiskalniškim strežnikom. Če niste prepričani, se obrnite na skrbnika strežnika.
Preverite, ali je omogočena možnost [Odkrivanje omrežij].