> Težave s povezavo USB > Z računalnikom ni mogoče komunicirati prek povezave USB
5517-012

Z računalnikom ni mogoče komunicirati prek povezave USB

Možen vzrok je lahko napačno povezan kabel USB ali napačno izbrana vrata. Preverite naslednje.

Ali je kabel USB pravilno priključen?

Preverite oba končna priključka: tistega za priključitev v napravo in tistega za priključitev v računalnik.
Priključek ploske oblike: priključite ga v vrata USB računalnika.
Priključek kvadratne oblike: priključite ga v vrata USB naprave.
Zamenjajte kabel USB. Če uporabljate dolgi kabel USB, ga zamenjajte s kratkim.
Če uporabljate zvezdišče USB, priključite napravo neposredno na računalnik s kablom USB. Če komunikacije niso mogoče samo takrat, ko je v uporabi zvezdišče USB, se obrnite na proizvajalca zvezdišča USB.

Ste izbrali pravilna vrata?

Preverite nastavitve vrat.
Če niso na voljo nobena vrata ali če niste prepričani, znova namestite gonilnik tiskalnika. Pri vnovični namestitvi gonilnika tiskalnika so pravilna vrata ustvarjena samodejno.

Ali vrata USB računalnika delujejo pravilno?

Znova zaženite računalnik in to napravo. Če ima vaš računalnik več vrat USB, priključite kabel USB v druga vrata USB.