> Mesaje şi coduri de eroare > Soluţiile pentru fiecare mesaj
5515-004

Soluţiile pentru fiecare mesaj

Verificaţi următoarele pentru a descoperi posibilele cauze şi soluţii pentru fiecare mesaj.
Apare un mesaj pe ecran când operaţiunea devine imposibilă din cauza apariţiei unei erori în timpul imprimării sau la reducerea capacităţii memoriei.
Posibil să se utilizeze un cartuş contrafăcut sau non-Canon. Cantitatea din cartuş nu poate fi afişată corect.
Imprimarea alb-negru este restricţionată. Este disponibilă numai imprimarea color./Imprimarea A-N este restricţionată. Este disponibilă numai imprim. color.
Cartuş negru la sf. duratei de viaţă.
Certificatul de la serverul de autentificare este imposibil de analizat.
Imposibil de găsit punctul de acces.
Imposibil de imprimat. Poate e introdus un cartuş non-Canon sau contrafăcut.
Imposibil de imprimat datele RX.
Imposibil de recunoscut imaginea.
Eroare com. cart. Imposibil de imprimat. Posibil să se utilizeze un cartuş non-Canon sau contrafăcut.
Eroare comunicare cartuş Posibil să se utilizeze un cartuş contrafăcut sau non-Canon.
Eroare comunicare cartuş. Imposibil de imprimat. Poate e introdus un cartuş non-Canon sau contrafăcut.
Modificaţi parola de autentificare.
Verificaţi setările de autentificare.
Imprimarea color este restricţionată. Este disponibilă numai imprimarea alb-negru.
Conectare imposibilă.
Imposibil de conectat. Verificaţi setările PSK.
Conectare impos. Dispozitivul va reporni.
Conectare imposibilă. A fost atins numărul maxim de dispozitive care se pot conecta la punctul de acces./Impos. de conectat. Nr. maxim de dispoz. conectabile la punct de acces atins.
Imposibil de conectat utilizând Conexiune simplă prin PC. Dispozitivul va reporni.
Imposibil de conectat folosind reţeaua fără fir. OPRIŢI şi PORNIŢI alimentarea electrică, apoi configuraţi din nou setările.
Imposibil de conectat folosind WPS. Aşteptaţi un moment, apoi configuraţi din nou setările.
Nu s-au putut detecta conexiuni de la dispozitivele fără fir.
Imposibil de efectuat curăţarea.
Imposibil de efectuat corecţia.
Nu s-a putut efectua autentificarea în sistem deschis. Verificaţi setările WEP./Nu s-a putut efectua autentificarea în sistem deschis. Verificaţi set. WEP.
Nu s-a putut efectua autentificarea cu cheie partajată. Verificaţi setările WEP./Nu s-a putut efectua autentificarea cu cheie partajată. Verificaţi set. WEP.
Cartuş cyan la sf. duratei de viaţă.
Conexiune directă terminată.
Conexiune simplă prin PC terminată din cauza expirării Dispozitivul va reporni./Con. simplă prin PC term. din cauza exp. Dispoz. va reporni.
Durată de viaţă cart. terminată./Dur.viaţă cart.term.
Eroare autentificare Google Cloud Print
Eroare comunicare cu Google Cloud Print
Google Cloud Print indisp. Er.aut.server
Google Cloud Print indisp. Er.com.server
Număr de caractere incorect/caractere nevalide introduse.
Blocarea tastelor este activată.
Încărc. hârt.
Nivel scăzut cartuş
Cartuş magenta la sf. duratei de viaţă.
Mem. plină. Verif. er. cu tasta Monitor stare
Mem. plină. Proces. lucr.de tipăr.securiz.
Memorie plină (tipărire securizată)
Memorie plină (Ignorare eroare)
Memoria este plină.
Suportul de memorie este restricţionat.
Imprimarea de pe suportul de memorie este restricţionată.
Lipsă hârtie
Niciun răspuns de la destinaţie.
Niciun răspuns de la gazdă./Lipsă răspuns gazdă.
Hârtie blocată.
Nepotrivire format şi setări hârtie
Pregătiţi cartuşul.
Pregătiţi cartuşul negru.
Pregătiţi cartuşul cyan.
Pregătiţi cartuşul magenta.
Pregătiţi cartuşul galben.
Tipărirea este restricţionată.
Setaţi informaţiile corecte de autentificare.
Setaţi informaţiile necesare pentru autentificare.
Nepotr. dimens./setări
Certificatul de la serverul de autentificare a expirat.
Certificatul de la serverul de autentificare este incorect.
Memoria este plină.
Numărul de caractere introduse este incorect sau sunt utilizate caractere nevalide.
Cheia WEP nu este setată corect. Verificaţi setările WEP.
Utilizaţi IU la distanţă pentru a seta informaţiile necesare pentru autentificare./Folosiţi IU la distanţă pt. setarea datelor de autentif.
Cartuş galben la sf. duratei de viaţă.