> Eliminarea blocajelor de hârtie > Dacă se produc blocaje de hârtie în mod repetat
5515-02E

Dacă se produc blocaje de hârtie în mod repetat

Este posibil să existe o problemă cu resturile de hârtie sau cu obiectele străine aflate în interiorul aparatului sau ca hârtia să nu fie încărcată corect. Verificaţi următoarele.

Există resturi de hârtie sau obiecte străine în interiorul aparatului?

Verificaţi dacă există resturi de hârtie sau obiecte străine în interiorul aparatului?

Hârtia este încărcată corect?

Aerisiţi teancul de hârtie astfel încât hârtia să nu fie lipită.
Verificaţi dacă hârtia este încărcată corect.
Verificaţi dacă numărul de coli de hârtie încărcate este potrivit şi dacă este folosită hârtia potrivită.

Blocarea hârtiei se produce în timpul imprimării pe verso a hârtiei care a fost deja imprimată (imprimare manuale pe ambele feţe)?

Îndreptaţi marginile ondulate ale hârtiei imprimate.
Bifaţi caseta de selecţie [Print on the Other Side] din fila [Paper Source] a driverului de imprimantă. În funcţie de setările driverului imprimantei, este posibil ca [Print on the Other Side] să nu se afişeze. Pentru informaţii despre cum să îl afişaţi, consultaţi manualele driverelor relevante de pe site-ul Web cu manuale online.
IMPORTANT
Pentru imprimarea pe verso a hârtiei putevi folosi doar hârtie imprimată cu ajutorul acestui aparat. Nu folosiţi hârtie imprimată cu o imprimantă/aparat multifuncţional diferite de acest aparat.

Blocarea hârtiei se produce în cazul hârtiei încărcate în modulul de alimentare cu casetă opţional.

Scoateţi şi apoi reataşaţi modulul de alimentare cu casetă opţional.