> Probleme obişnuite > Indicatorul Eroare este aprins sau clipeşte
5515-002

Indicatorul Eroare este aprins sau clipeşte

Când survine o eroare, indicatorul Eroare se aprinde sau clipeşte. Verificaţi următoarele.

Hârtia este încărcată corect?

Verificaţi dacă hârtia este încărcată corect.

A avut loc un blocaj de hârtie?

Verificaţi dacă a avut loc un blocaj de hârtie. Dacă hârtia se blochează, pe ecran apare un mesaj. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a scoate hârtia blocată.

Este afişat vreun mesaj pe ecran?

Dacă survine o problemă, pe ecran apare un mesaj. Încercaţi toate soluţiile sugerate în mesaj.

Reporniţi aparatul.

Opriţi aparatul şi aşteptaţi cel puţin 10 secunde, apoi porniţi-l din nou.
NOTĂ
Când problema s-a rezolvat, indicatorul Eroare se va opri şi afişajul va reveni la ecranul Funcţii de bază. Dacă eroarea nu poate fi eliminată, contactaţi reprezentantul local autorizat Canon sau apelaţi linia de asistenţă Canon.