> Probleme la imprimare > Imprimarea pare să fie lentă
5515-016

Imprimarea pare să fie lentă

Este posibil ca spaţiul liber din memorie să fie redus. Verificaţi următoarele.
NOTĂ
Următoarele fenomene fac parte din caracteristicile aparatului şi nu trebuie interpretate ca anomalii.
Imprimarea primei pagini durează mai mult.
Viteza de imprimare poate fi mai mică, în funcţie de orientarea hârtiei încărcate. Dacă este posibil, schimbaţi orientarea hârtiei.
După o sesiune de imprimare continuă sau de imprimare pe hârtie subţire, viteza de imprimare scade sau imprimarea se întrerupe pentru a permite reglarea temperaturii unităţii principale sau pentru reglarea calităţii imaginii.
Dacă imprimarea se întrerupe, aşteptaţi un pic. După finalizarea reglajelor, imprimarea se va relua.

Folosiţi funcţia de imprimare securizată?

Dacă nu folosiţi funcţia de imprimare securizată, se recomandă să setaţi <Utilizare imprimare securiz.> la <Oprit>.