> Hlásenia a Chybové kódy > Protiopatrenia pre každý chybový kód
5516-02C

Protiopatrenia pre každý chybový kód

V nasledujúcej časti nájdete možné príčiny a riešenia jednotlivých chybových kódov.
Ak nastane chyba, napríklad neúspešná tlač alebo ak nemôžete odoslať alebo prijať fax I-fax, príslušný chybový kód sa zobrazí v správe alebo na obrazovke výpisu úlohy ako trojciferné číslo.

#001 až #099

#037
#099

#401 až #499

#408

#701 až #799

#701
#752
#753
#766

#801 až #899

#802
#810
#816
#818
#819
#820
#821
#822
#827
#829
#852
#853
#861
#863

#901 až #999

#934
#995