> Hlásenia a Chybové kódy > Protiopatrenia pre každú správu
5516-02A

Protiopatrenia pre každú správu

V nasledujúcej časti nájdete možné príčiny a riešenia jednotlivých správ.
Na displeji sa zobrazí hlásenie, ak postup nemožno vykonať kvôli výskytu chyby počas tlače alebo kvôli vyčerpaniu kapacity pamäte.
Možno sa používa falošná kazeta alebo kazeta inej značky než Canon. Množstvo v kazete nemožno správne zobraziť.
Nemožno analyzovať certifikát overovacieho servera.
Nemožno nájsť prístupový bod.
Tlač nie je možná. Pravdepodobne ste použili falošné kazety alebo kazety iné než Canon.
Nemožno tlačiť dáta PR.
Nemožno rozpoznať obrázok.
Chyba komunikácie s kazetou. Tlač nie je možná. Možno používate falošné kazety alebo kazety inej značky než Canon.
Koniec život. kazety. Odporúča sa výmena.
Chyba komunikácie s kazetou. Možno sa používa falošná kazeta alebo kazeta inej značky než Canon.
Chyba komunikácie s kazetou. Tlač nie je možná. Pravdepodobne ste použili falošné kazety alebo kazety iné než Canon.
Zmeňte heslo overenia.
Skontrolujte nastavenia overenia.
Nepripojené.
Nedá sa pripojiť. Skontrolujte nastavenia PSK.
Nepripojené. Zariadenie sa reštartuje.
Nepripojené. Dosiahol sa maximálny počet zariadení, ktoré možno pripojiť k prístupovému bodu./Nepripojené. Dosia-hol sa max. počet prip. k príst. bodu.
Nepodarilo sa pripojiť pomocou jednoduchého pripojenia cez PC. Zariadenie sa reštartuje.
Nedá sa pripojiť pomocou bezdrôtovej siete LAN. Vypnite a zapnite hlavný vypínač a potom nakonfigurujte nastavenia znova.
Nedá sa pripojiť pomocou protokolu WPS. Chvíľu počkajte a nakonfigurujte nastavenia znova.
Nezistili sa žiadne pripojenia z bezdrôtových zariadení.
Nepodarilo sa vyčistiť.
Overenie otvoreného systému sa nevykonalo. Skontrolujte nastavenia WEP./Otvorený sys. sa ne-overil. Skontrolujte nastavenia WEP.
Overenie zdieľaného kľúča sa nevykonalo. Skontrolujte nastavenia WEP./Zdieľaný kľúč sa ne-overil. Skontrolujte nastavenia WEP.
Priame pripojenie je ukončené.
Uplynul časový limit jednoduchého pripojenia cez PC Zariadenie sa reštartuje./Uplynul časový limit jedn. prip. cez PC. Zariad. sa reštart.
Koniec životnosti kazety.
Chyba pri overovaní Google Cloud Print
Chyba pri komunikácii s Google Cloud Print
Google Cloud Print ne-dost. Chyba ov. serv.
Google Cloud Print ne-dost. Chyba kom. serv.
Nesprávny počet znakov/zadané neplatné znaky.
Zámka tlačidla povolená.
Vložte papier.
Nízka hladina kazety
Plná pam. Chybu kontr. s tlač. Monitor stavu.
Pamäť je plná. Sprac. úlohy zabezpeč. tlače.
Plná pamäť (Zabezpečená tlač)
Pamäť je plná (preskočiť chybu)
Pamäť je plná.
Tlač z pamäťového média je obmedzená.
Chýba papier
Žiadna odpoveď z miesta určenia.
Žiadna odozva od hostiteľa./Žiadna odozva od hostiteľa.
Zachytil sa papier.
Nesúlad nastavení a vloženého formátu
Pripravte kazetu.
Tlač je obmedzená.
Nastavte správne informácie overenia.
Nastavte informácie potrebné na overenie.
Nesúlad nast. a form.
Certifikát overovacieho servera vypršal.
Certifikát overovacieho servera je nesprávny.
Pamäť je plná.
Počet zadaných znakov je nesprávny alebo sa používajú neplatné znaky.
Kľúč WEP nie je nastavený správne. Skontrolujte nastavenia WEP.
Pomocou vzdialeného PR nastavte informácie potrebné na overenie./Pomocou Vzdial. PR nast. inf. potrebné na overenie.