> Ostatné problémy > Úlohy nie je možné vykonať kvôli nedostatku pamäte
5516-042

Úlohy nie je možné vykonať kvôli nedostatku pamäte

Zväčšite voľné miesto v pamäti.
Ak je tlačová úloha vo fronte, počkajte, kým sa úloha dokončí.
Vytlačte alebo vymažte nepotrebné údaje uložené v pamäti.