> Keď nemôžete správne tlačiť > Výsledky tlače nie sú dosť dobré > Výtlačky sú mierne sfarbené
5516-01R

Výtlačky sú mierne sfarbené

Možnou príčinou môže byť to, že sa v tonerových kazetách míňa toner a už ho nie je dostatočné množstvo. Skontrolujte nasledujúce.

Sú biele oblasti mierne sfarbené?

Zmeňte nastavenie položky <Zabrániť zahmleniu>. Nastavenie na možnosť <Zap.> môže problém vyriešiť. 
POZNÁMKA
Po nastavení na možnosť <Zap.> môže byť hustota tlače menšia.

Je množstvo tonera v kazete s tonerom postačujúce?

Skontrolujte, koľko tonera zostáva kazetách s tonerom a podľa potreby vymeňte kazety s tonerom.
Bez ohľadu na zobrazenú úroveň tonera mohla tonerová kazeta dosiahnuť koniec svojej životnosti v dôsledku podmienok prostredia, v ktorom sa zariadenie nachádza, a znehodnoteným materiálom v kazete. Vymeňte tonerovú kazetu.