> Keď nemôžete správne tlačiť > Výsledky tlače nie sú dosť dobré > Farebný tón nie je správny
5516-01S

Farebný tón nie je správny

Možnou príčinou môže byť to, že sa nepoužíva vhodný papier alebo sa vyskytol problém s papierom, na ktorý sa tlačí. Skontrolujte nasledujúce.

Používate vhodný papier?

Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier.

Tlačí sa na správnu stranu papiera?

U niektorých typov papiera je jedna strana pre tlač vhodná, ale druhá už nie. Ak je výsledná kvalita tlače nízka, skúste tlačiť na opačnú stranu papiera.