> Keď nemôžete správne tlačiť > Výsledky tlače nie sú dosť dobré > Druhá strana papiera je škvrnitá
5516-01X

Druhá strana papiera je škvrnitá

Možnou príčinou môže byť to, že sa nepoužíva vhodný papier, alebo je znečistená fixačná jednotka. Skontrolujte nasledujúce.

Vložili ste papier, ktorý je menší ako veľkosť tlačových údajov?

Vykonajte kontrolu, aby ste sa uistili, že sa veľkosť papiera zhoduje s veľkosťou tlačových údajov.

Vyčistili ste fixačnú jednotku?

Očistite fixačnú jednotku.

Zobrazujú sa pri nepretržitej tlači na výtlačkoch šmuhy? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

Tento jav sa môže vyskytnúť pri nepretržitej tlači úloh obsahujúcich veľa obrázkov pomocou poltónov*. Zmeňte nastavenie položky <Auto. čistenie fixačnej zostavy> alebo <Pravidelne čistiť fix. jedn.>/<Pravidelne čistiť fixačnú jednotku>. Nastavením <Auto. čistenie fixačnej zostavy> môžete konfigurovať tak, aby sa vykonalo automatické čistenie fixačnej jednotky, aby sa zabránilo šmuhám. Ak <Pravidelne čistiť fix. jedn.>/<Pravidelne čistiť fixačnú jednotku> nastavíte na vyššiu úroveň, frekvencia pravidelného čistenia sa zvýši
*Poltóny používané pre bunky tabuliek, grafy, pozadia prezentačných materiálov, fotografií a pod.
POZNÁMKA
Pri každom čistení pomocou funkcie <Auto. čistenie fixačnej zostavy> sa vytlačí list papiera.
Ak <Pravidelne čistiť fix. jedn.>/<Pravidelne čistiť fixačnú jednotku> nastavíte na vyššiu úroveň, bude rýchlosť tlače nižšia.
Ak sa príznak nezlepší po zmene nastavenia položky <Pravidelne čistiť fix. jedn.>/<Pravidelne čistiť fixačnú jednotku>, alebo ak nechcete nastaviť <Auto. čistenie fixačnej zostavy>, vykonajte <Čistenie fixačnej zostavy (redukcia škvŕn na zadnej strane papiera)>/<Čistenie fix. zost. (škvrny na zad.str.)>.
POZNÁMKA
Táto operácia bude účinnejšia v prípade, že sa vykoná približne hodinu po dokončení predchádzajúcej relácie tlače.