> Keď nemôžete správne tlačiť > Papier sa podáva nesprávne > Výtlačky sú skosené
5516-023

Výtlačky sú skosené

Ak sú vodiace lišty príliš voľné alebo príliš tesné, výtlačky sa skosia. Vodiace lišty papiera zarovnajte s okrajmi papiera.