> Hlásenia a Chybové kódy > Protiopatrenia pre každú správu
5516-004

Protiopatrenia pre každú správu

V nasledujúcej časti nájdete možné príčiny a riešenia jednotlivých správ.
Na displeji sa zobrazí správa, ak operáciu nemožno vykonať kvôli výskytu chyby počas tlače alebo kvôli vyčerpaniu kapacity pamäte.
Možno sa používa falošná kazeta alebo kazeta inej značky než Canon. Množstvo v kazete nemožno správne zobraziť.
Čiernobiela tlač je obmedzená. Dostupná je iba farebná tlač./ČB tlač je obmedzená. Dostupná je iba farebná tlač.
Čierna kaz. dosiahla koniec životnosti.
Nemožno analyzovať certifikát overovacieho servera.
Nemožno nájsť prístupový bod.
Tlač nie je možná. Pravdepodobne ste použili falošné kazety alebo kazety iné než Canon.
Nemožno tlačiť dáta PR.
Nemožno rozpoznať obrázok.
Chyba komunikácie s kazetou. Tlač nie je možná. Možno používate falošné kazety alebo kazety inej značky než Canon.
Chyba komunikácie s kazetou. Možno sa používa falošná kazeta alebo kazeta inej značky než Canon.
Chyba komunikácie s kazetou. Tlač nie je možná. Pravdepodobne ste použili falošné kazety alebo kazety iné než Canon.
Zmeňte heslo overenia.
Skontrolujte nastavenia overenia.
Farebná tlač je obmedzená. Dostupná je iba čiernobiela tlač.
Nepripojené.
Nedá sa pripojiť. Skontrolujte nastavenia PSK.
Nepripojené. Zariadenie sa reštartuje.
Nepripojené. Dosiahol sa maximálny počet zariadení, ktoré možno pripojiť k prístupovému bodu./Nedá sa pripojiť. Dosiahol sa max. počet zar. na pri- poj. k príst. bodu.
Nepodarilo sa pripojiť pomocou jednoduchého pripojenia cez PC. Zariadenie sa reštartuje.
Nedá sa pripojiť pomocou bezdrôtovej siete LAN. Vypnite a zapnite hlavný vypínač a potom nakonfigurujte nastavenia znova.
Nedá sa pripojiť pomocou protokolu WPS. Chvíľu počkajte a nakonfigurujte nastavenia znova.
Nezistili sa žiadne pripojenia z bezdrôtových zariadení.
Nepodarilo sa vyčistiť.
Nepodarilo sa vykonať korekciu.
Overenie otvoreného systému sa nevykonalo. Skontrolujte nastavenia WEP./Overenie otvoreného syst. sa nevykonalo. Skontrolujte nastavenia WEP.
Overenie zdieľaného kľúča sa nevykonalo. Skontrolujte nastavenia WEP./Overenie zdieľaného kľúča sa nevykonalo. Skontrolujte nastavenia WEP.
Azúrová kaz. dosiahla koniec životnosti.
Priame pripojenie je ukončené.
Uplynul časový limit jednoduchého pripojenia cez PC Zariadenie sa reštartuje./Uplynul časový limit jedn. prip. cez PC. Zariad. sa reštart.
Koniec životnosti kazety./Koniec život. kazety
Chyba pri overovaní Google Cloud Print
Chyba pri komunikácii s Google Cloud Print
Google Cloud Print ne- dost. Chyba ov. serv.
Google Cloud Print ne- dost. Chyba kom. serv.
Nesprávny počet znakov/zadané neplatné znaky.
Zámka tlačidla povolená.
Vložte papier.
Nízka hladina kazety
Purpurová kaz. dosiah- la koniec životnosti.
Plná pam. Chybu kontr. s tlač. Monitor stavu.
Pamäť je plná. Sprac. úlohy zabezpeč. tlače.
Plná pamäť (Zabezpečená tlač)
Pamäť je plná (preskočiť chybu)
Pamäť je plná.
Pamäťové médium je obmedzené.
Tlač z pamäťového média je obmedzená.
Chýba papier
Žiadna odpoveď z miesta určenia.
Žiadna odozva od hostiteľa./Žiadna odozva od hostiteľa.
Zachytil sa papier.
Nesúlad nastavení a vloženého formátu
Pripravte kazetu.
Pripravte si čiernu kazetu.
Pripravte si azúrovú kazetu.
Pripravte si purpurovú kazetu.
Pripravte si žltú kazetu.
Tlač je obmedzená.
Nastavte správne informácie overenia.
Nastavte informácie potrebné na overenie.
Nesúlad nast. a form.
Certifikát overovacieho servera vypršal.
Certifikát overovacieho servera je nesprávny.
Pamäť je plná.
Počet zadaných znakov je nesprávny alebo sa používajú neplatné znaky.
Kľúč WEP nie je nastavený správne. Skontrolujte nastavenia WEP.
Pomocou vzdialeného PR nastavte informácie potrebné na overenie./Pomocou Vzdial. PR nast. inf. potrebné na overenie.
Žltá kazeta dosiahla koniec životnosti.