> Problémy so sieťou > Remote UI (Vzdialené PR) sa nezobrazuje.
5516-00E

Remote UI (Vzdialené PR) sa nezobrazuje.

Možnou príčinou môže byť, že sieťové nastavenia sú nesprávne alebo sa na súvisiace funkcie vzťahujú obmedzenia. Skontrolujte nasledujúce.
Pripojenie k sieti mohlo zlyhať. Pozrite si aj položky uvedené nižšie.

Sú všetky potrebné nastavenia pre Remote UI (Vzdialené PR) povolené?

Skontrolujte, či <Použiť HTTP> a <Použiť vzdialené PR> sú nastavené na <Zap.>.

Používate server proxy?

Ak používate proxy server, pridajte adresu IP zariadenia do zoznamu [Výnimky] (adresy, ktoré nepoužívajú server proxy) v dialógovom okne Nastavenia proxy webového prehliadača.