> Problémy so sieťou > O správnosti nastavenia adresy IP nemáte istotu
5516-00F

O správnosti nastavenia adresy IP nemáte istotu

IP adresu môžete skontrolovať nasledujúcim spôsobom.

Zobrazenie nastavení IPv4

<Monitor stavu> ( <Sieťové informácie>  <IPv4>  Vyberte nastavenie na zobrazenie  Skontrolujte nastavenie

Zobrazenie nastavení IPv6

<Monitor stavu> ( <Sieťové informácie>  <IPv6>  Vyberte nastavenie na zobrazenie  Skontrolujte nastavenie