> Problémy s tlačou > Vyjde prázdny papier
5516-018

Vyjde prázdny papier

Skontrolujte stav tonerových kaziet.

Sú tonerové kazety nainštalované správne?

Tonerové kazety nainštalujte znova.

Dosiahla niektorá tonerová kazeta koniec svojej životnosti?

Skontrolujte zostávajúce množstvo tonera v kazetách s tonerom.