> Problémy s tlačou > Na obrazovke výberu súborov sa nezobrazujú žiadne dokumenty (Zabezpečená tlač)
5516-017

Na obrazovke výberu súborov sa nezobrazujú žiadne dokumenty (Zabezpečená tlač)

Keď sa kapacita pamäte zapĺňa a voľného miesta v nej je stále menej, na obrazovke výberu súborov sa dokumenty nezobrazia. Skontrolujte nasledujúce.
Ak sa úloha zaradí do fronty, počkajte, kým sa úloha dokončí.
Ak sú v pamäti uložené zabezpečené dokumenty, vytlačte zabezpečený dokument.
Dokument pozostávajúci z mnohých strán pred tlačou rozdelte do viacerých častí.
Znížte rozlíšenie tlače.