> Problémy s tlačou > Tlač sa zdá byť pomalá
5516-016

Tlač sa zdá byť pomalá

Možnou príčinou môže byť to, že sa zapĺňa kapacita pamäte a voľného miesta v nej je stále menej. Skontrolujte nasledujúce.
POZNÁMKA
Nasledujúce javy patria medzi vlastnosti zariadenia, ich výskyt preto neznamená nič abnormálne.
Vytlačenie prvej strany trvá určitý čas.
Rýchlosť tlače môže byť pomalšia v závislosti od orientácie vloženého papiera. Ak je to možné, zmeňte orientáciu papiera.
Po nepretržitej tlačovej relácii alebo tlači na úzky papier sa rýchlosť tlače zníži alebo sa tlač pozastaví, aby sa umožnilo nastavenie teploty hlavnej jednotky alebo nastavenie kvality obrazu.
Keď sa tlač pozastaví, chvíľu počkajte. Po dokončení nastavenia sa tlač obnoví.

Používate funkciu Zabezpečená tlač?

Ak funkciu Zabezpečená tlač nepoužívate, <Použiť zabezpečenú tlač> sa odporúča nastaviť na <Vyp.>.