> Problémy s tlačou > Výsledkom tlače je poškodenie textu
5516-033

Výsledkom tlače je poškodenie textu

Možnou príčinou môže byť nesprávna inštalácia ovládača tlačiarne alebo problém s dokumentom. Skontrolujte nasledujúce.

Používate príslušný ovládač tlačiarne?

Skontrolujte, či je nainštalovaný ovládač tlačiarne vhodný pre dané zariadenie.
Pri tlači skontrolujte, či je vybratý ovládač tlačiarne vhodný pre dané zariadenie.

Nie je problém s ovládačom tlačiarne?

Znova nainštalujte ovládač tlačiarne. Ďalšie informácie o postupe inštalácie nájdete v príručkách k príslušným ovládačom na webovej lokalite online príručky.

Tlačíte pomocou pripojenia USB?

Vymeňte kábel USB. Ak používate dlhý kábel USB, vymeňte ho za kratší.
Ak používate rozbočovač USB, pripojte zariadenie priamo k počítaču pomocou kábla USB. Ak komunikácia nie je možná len pri použití rozbočovača USB, obráťte sa na výrobcu rozbočovača USB.

Dochádza pri tlači určitého dokumentu alebo pri tlači s určitou aplikáciou k poškodeniu znakov?

Vytvorte predmetný dokument od začiatku alebo naimportujte obsah dokumentu do nového súboru a potom skúste tlač znova.
Skontrolujte, či možno dokument korektne vytlačiť z inej aplikácie. Ak je výsledok úspešný, znamená to, že existuje problém s pôvodnou aplikáciou. Kontaktujte výrobcu aplikácie.