> Diğer Sorunlar > Bellek Kapasitesi Azlığı Sebebiyle İş Yürütülemiyor
5518-026

Bellek Kapasitesi Azlığı Sebebiyle İş Yürütülemiyor

Boş bellek alanını artırın.
Bir yazdırma işi kuyruğa alındıysa, iş tamamlanıncaya kadar bekleyin.
Bellekte saklanan gereksiz verileri yazdırın veya silin.