> Yazdırma Sorunları > Dosya Seçimi Ekranında Belge Görüntülenmiyor (Güvenli Baskı)
5518-017

Dosya Seçimi Ekranında Belge Görüntülenmiyor (Güvenli Baskı)

Boş bellek alanı azaldığında, belgeler dosya seçimi ekranında görüntülenmez. Aşağıdakileri kontrol edin.
Bir iş kuyruğa alındıysa, iş tamamlanıncaya kadar bekleyin.
Güvenli belgeler bellekte saklanıyorsa, güvenli belgeyi yazdırın.
Çok sayfalı bir belge için yazdırmadan önce birden fazla bölüme ayırın.
Yazdırma çözünürlüğünü düşürün.