> כאשר לא ניתן להדפיס כראוי > תוצאות ההדפסה אינן משביעות רצון > מופיעים כתמים שחורים
54F7-03J

מופיעים כתמים שחורים

ייתכן שיחידת הקיבוע מלוכלכת. יש לנקות את יחידת הקיבוע.