> כאשר לא ניתן להדפיס כראוי > תוצאות ההדפסה אינן משביעות רצון > הצד האחורי של הנייר מוכתם
54F7-01X

הצד האחורי של הנייר מוכתם

סיבה אפשרית היא שלא נעשה שימוש בנייר המתאים או שיחידת הקיבוע מלוכלכת. בדוק את הדברים הבאים.

האם טענת נייר שגודלו קטן יותר מגודל נתוני ההדפסה?

בדוק כדי לוודא שגודל הנייר מתאים לגודל נתוני ההדפסה.

האם ניקית את יחידת הקיבוע?

יש לנקות את יחידת הקיבוע.

האם מופיעים כתמי מריחה על גבי התדפיסים בעת ביצוע הדפסה רציפה? (LBP664Cx / LBP663Cdw)

תופעה זאת עלולה לקרות בעת עבודות הדפסה רציפות המכילות תמונות רבות עם חצאי טונים*. שנה את ההגדרות של <Auto Clean Fixing Assembly> או של <Regularly Clean Fix. Assembly>/<Regularly Clean Fixing Assembly>. על ידי הגדרת <Auto Clean Fixing Assembly>, ניתן להגדיר כך שהניקוי האוטומטי של יחידת הקיבוע יבוצע לצורך מניעת כתמי מריחה. אם תגדיר את <Regularly Clean Fix. Assembly>/<Regularly Clean Fixing Assembly> לרמה גבוהה יותר, תדירות הניקוי השגרתי תגדל.
* חצאי טונים משמשים עבור תאי טבלה, גרפים, רקעי חומרי מצגת, תמונות וכדומה.
הערה
בכל פעם שמבוצע ניקוי באמצעות <Auto Clean Fixing Assembly>, יוצא פלט של דף נייר.
אם תגדיר את <Regularly Clean Fix. Assembly>/<Regularly Clean Fixing Assembly> לרמה גבוהה יותר, מהירות ההדפסה תהיה איטית יותר.
אם הסימפטום לא משתפר לאחר שינוי ההגדרה של <Regularly Clean Fix. Assembly>/<Regularly Clean Fixing Assembly>, או אם אינך מעונין להגדיר את <Auto Clean Fixing Assembly>, בצע ‎‎<Clean Fixing Assembly (Reduce Paper Back Side Stain)‎>‎‎/‎‎<Clean Fix. Assbl. (Rdc. Back Side Stain)‎>‎‎.
הערה
פעולה זו תהיה אפקטיבית יותר אם תבוצע כשעה אחת לאחר ההשלמה של הפעלת ההדפסה הקודמת.