> כאשר לא ניתן להדפיס כראוי > הנייר מתקמט או מסתלסל
54F7-01Y

הנייר מתקמט או מסתלסל

אם הנייר מתקמט או מסתלסל, נסה את הפתרונות האפשריים הבאים.