> בעיות ברשת > המכשיר מחייג ליעד שגוי (כאשר נתב חיוג מחובר לרשת)
54F7-00H

המכשיר מחייג ליעד שגוי (כאשר נתב חיוג מחובר לרשת)

סיבה אפשרית היא שההגדרות של נתב החיוג או של שרת ה-DNS שגויות. בדוק את הדברים הבאים.
אם נתב חיוג לא צריך להעביר מנות שידור, הגדר את החייגן כך שמנות שידור לא יעברו. אם החייגן צריך להעביר מנות שידור, בדוק אם ההגדרות נכונות.
אם שרת DNS נמצא ברשת חיצונית, הגדר את כתובת ה-IP לחיבור, ולא את שם המארח, גם אם מתבצע חיבור להתקנים שנמצאים ברשת שמחוברת למכשיר.
אם שרת DNS נמצא ברשת שמחוברת למכשיר ומידע על ההתקנים שמחוברים לרשת חיצונית נרשם בשרת ה-DNS, בדוק אם ההגדרות נכונות.