> בעיות ברשת > ממשק המשתמש המרוחק אינו מוצג
54F7-00E

ממשק המשתמש המרוחק אינו מוצג

סיבה אפשרית היא שהגדרות הרשת שגויות או שישנן הגבלות על הפונקציות הקשורות. בדוק את הדברים הבאים.
ייתכן שהחיבור לרשת נכשל. בנוסף, עיין בפריטים להלן.

האם כל ההגדרות ההכרחיות לשימוש בממשק המשתמש המרוחק מופעלות?

בדוק האם <Use HTTP> וגם <Use Remote UI> מוגדרות לאפשרות <On>.

האם אתה משתמש בשרת proxy?

אם אתה משתמש בשרת proxy, הוסף את כתובת ה-IP של המכשיר אל הרשימה [חריגות] (כתובות שלא משתמשות בשרת ה-proxy) בתיבת הדו-שיח של הגדרות ה-proxy בדפדפן האינטרנט.