> Si no podeu imprimir correctament > Els resultats de la impressió no són satisfactoris > Les impressions són grisoses
5503-03F

Les impressions són grisoses

Una causa pot ser que hi hagi un problema amb l'entorn operatiu. Comproveu el següent.

La màquina està instal·lada a l'entorn adequat?

Instal·leu l'equip en un lloc apropiat.
Deseu el cartutx de tòner en un lloc adequat durant dues o tres hores, a continuació, proveu d'imprimir. Això hauria de solucionar el problema. Si el problema continua, canvieu el tòner.