> Nyomtatás (Windows) > [Windows] A nyomtatás során használni kívánt papírtípus beállítása
517S-005

[Windows] A nyomtatás során használni kívánt papírtípus beállítása

Hajtsa végre az alábbi lépéseket.
MEGJEGYZÉS
Windows Áruházbeli alkalmazásokból történő nyomtatás esetén a konfigurálható funkciók köre korlátozott, mert az illesztőprogram nyomtatási beállítások képernyője nem jeleníthető meg.
1
Nyissa meg az alkalmazás nyomtatás menüjét.
2
A megjelenő nyomtatási képernyőn válassza ki a használt eszközt → kattintson a [Beállítások] elemre.
Az alkalmazástól függően megjelenhet a „Nyomtató tulajdonságai” vagy a „Tulajdonságok” menüpont.
3
A nyomtatási beállítások képernyőjén nyissa meg a [Papírforrás] lapot.
4
Válassza ki az [Papírtípus] elemet a [Kiválasztás szempontja] alatt.
5
Válassza ki a kívánt eljárást a [Papírkiválasztás] menüpontból.
Az adagolási mód a nyomtatandó oldal szerint módosítható.
[Egyforma papír minden oldalhoz]/[Különböző az első, egyéb és utolsó esetén]/[Különböző az első, második, egyéb és utolsó esetén]
Lehetővé teszi, hogy a nyomtatandó oldalaknak megfelelően megadja a használni kívánt papírt.
[Különböző fedőlap és egyéb esetén] *
Lehetővé teszi, hogy megadja a fedőlaphoz és egyéb oldalakhoz használni kívánt papírt.
* A [Különböző fedőlap és egyéb esetén] lehetőség abban az esetben áll rendelkezésre, ha a [Könyvnyomtatás] funkciót az alábbi módok egyikén beállították.
[Alapbeállítások] lap [Egyoldalas/kétoldalas/könyvnyomtatás] [Könyvnyomtatás]
[Befejező művelet] lap [Nyomtatási stílus] [Könyvnyomtatás]
[Lap beszúrása]
Lehetővé teszi, hogy papírlapokat szúrjon be megadott oldalak közé. Az alábbi beállítások szintén konfigurálhatók.
[Lapbeszúrási beállítások]/[Eredeti papírtípus]
[Írásvetítő fólia fedőlapok] *
Lehetővé teszi, hogy írásvetítő fóliákra történő nyomtatás esetén lapokat szúrjon be a fóliák közé. Az alábbi beállítások szintén konfigurálhatók.
[Fedőlapok]/[Írásvetítő fóliák]/[Nyomtatás a fedőlapokra]
* Az [Írásvetítő fólia fedőlapok] lehetőség az alábbi papírméretek beállítása esetén áll rendelkezésre.
[Alapbeállítások]/[Oldalbeállítás] lap [Kimeneti méret] [A4]/[Letter]
6
Adja meg az egyes nyomtatandó oldalak papírtípusát.
Kattintson a [Beállítások] elemre, majd a megjelenő [Papírtípus-beállítások] párbeszédpanelen állítsa be a papírtípust.
Kattintson a [Papírinformáció lekérése] lehetőségre, a [Papírtípus] menüpontban válassza ki a papírtípust, majd kattintson az [OK] gombra.
7
Szükség szerint állítsa be a többi funkciót.
8
A nyomtatási beállítások képernyőn kattintson az [OK] gombra.
9
A nyomtatási képernyőn kattintson a [Nyomtatás] vagy az [OK] gombra.