> Faks (Windows) > [Windows] Tidak boleh lihat atau edit buku alamat
518K-012

[Windows] Tidak boleh lihat atau edit buku alamat

Jika anda tidak boleh lihat atau edit buku alamat yang berdaftar di pemacu faks, anda mungkin tidak mempunyai kelebihan capaian untuk lokasi buku alamat.
Lakukan salah satu tindakan berikut.
Log masuk sebagai pengguna dengan kelebihan capaian.
Tukar lokasi buku alamat ke folder yang anda mempunyai kelebihan capaian.
Lokasi buku alamat boleh ditukar di helaian [Pilih Destinasi] [Edit Buku Alamat] [Tentukan Folder], dari skrin tetapan cetakan bagi pemacu faks atau dari skrin [Tetapan Penghantaran Faks].