> Mencetak (Windows) > [Windows] Tidak boleh memasang pemacu kelas USB
518K-003

[Windows] Tidak boleh memasang pemacu kelas USB

Pemacu mungkin tidak dipasang mengikut prosedur yang betul.
Ikut prosedur di bawah untuk memasang pemacu.
NOTA
Skrin dan operasi mungkin berbeza, bergantung kepada persekitaran komputer anda dan keadaan-keadaan berikut.
Peranti yang anda gunakan dan tetapannya, versi perisian tegar, dan pilihan konfigurasi
Pemacu yang anda gunakan dan versinya
Prasyarat
Peranti HIDUP
Peranti dan komputer bersambung dengan betul
1
Klik kanan [] → pilih [Pengurus Peranti] dari menu yang dipaparkan.
2
Klik kanan nama peranti sasaran dari [Universal Serial Bus controllers] atau [Other devices] → pilih [Uninstall device] dari menu timbul.
PENTING
Jangan padam pemacu selain daripada pemacu kelas USB. Jika anda memadam satu secara tidak sengaja, sistem operasi mungkin tidak beroperasi dengan betul.
3
Apabila kotak dialog mengesahkan proses nyahpasang dipaparkan, sahkan nama peranti → klik [OK].
4
Putuskan sambungan kabel USB daripada komputer → mula semula komputer.
5
Nyahpasang pemacu → pasang semula pemacu.
Jika pemacu tidak dipasang dengan betul, ia adalah perlu untuk nyahpasang ia sebelum memasangnya semula.
Untuk butiran mengenai kaedah memasang pemacu dengan peranti yang disambungkan melalui USB, rujuk ke manual pemacu peranti.