> Mencetak (Windows) > [Windows] Tidak boleh menggunakan fungsi pemerolehan maklumat/fungsi pengesahan peranti
518K-00X

[Windows] Tidak boleh menggunakan fungsi pemerolehan maklumat/fungsi pengesahan peranti

Jika maklumat peranti tidak boleh diperoleh dalam helaian [Tetapan Peranti] pemacu, atau jika fungsi pengurusan ID jabatan atau fungsi pengesahan pengguna tidak boleh digunakan, mungkin terdapat masalah dengan status peranti, atau panjang nama peranti.
Semak yang berikut untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Adakah peranti telah dimulakan? Adakah kabel juga disambungkan dengan betul?

Periksa status peranti.

Adakah peranti dikonfigurasi agar sepadan dengan persekitaran sambungan?

Dalam persekitaran pelayan cetakan
Gunakan pemasang pemacu untuk memasang Canon Driver Information Assist Service ke komputer pelayan.
Pasang pemacu dari media seperti DVD-ROM dengan TCP/IP sebagai protokol.
Dalam persekitaran sambungan USB atau sambungan port
Fungsi pemerolehan maklumat, fungsi pengurusan ID jabatan, dan fungsi pengesahan pengguna peranti tidak boleh digunakan. Gunakan persekitaran sambungan lain seperti persekitaran sambungan TCP/IP.
Anda tidak boleh menggunakan fungsi ini dengan persekitaran sambungan port berikut:
Apabila peranti bersambung secara langsung, gunakan fungsi SMB
[Dayakan pengumpulan pencetak] dipilih di helaian [Port] skrin sifat pencetak.
Peranti bersambung menggunakan port WSD (Web Services on Devices)

Adakah nama peranti terlalu panjang?

Sahkan bahawa nama peranti yang didaftarkan di [Peranti dan Pencetak] Windows tidak melebihi bilangan aksara yang berikut. Jika melebihi, tukar nama di helaian [Am] atau helaian [Perkongsian] skrin sifat pencetak.
Nama peranti: Maksimum 209 aksara
Nama perkongsian: Maksimum 260 aksara