> Mencetak (Windows) > [Windows] Tidak boleh melakukan pencetakan bertindih > [Windows] Tidak boleh menggunakan fail borang yang telah disimpan
518K-00W

[Windows] Tidak boleh menggunakan fail borang yang telah disimpan

Jika fail borang yang disimpan tidak boleh digunakan, pencetakan bertindih mungkin tidak ditetapkan dengan betul.
Ikut prosedur di bawah untuk mengkonfigurasi tetapan.
1
Paparkan helaian [Persediaan Halaman] daripada skrin tetapan mencetak pemacu.
2
Klik [Pilihan Halaman].
3
Paparkan helaian [Tindihan] bagi kotak dialog yang dipaparkan.
4
Pilih [Kaedah Pemprosesan] [Gunakan Pencetakan Bertindih].