> Mencetak (Windows) > [Windows] Tetapkan jenis kertas untuk dicetak
518K-005

[Windows] Tetapkan jenis kertas untuk dicetak

Ikut prosedur di bawah.
NOTA
Fungsi yang boleh dikonfigurasi adalah terhad apabila mencetak daripada aplikasi gedung Windows kerana skrin tetapan mencetak peranti tidak boleh dipaparkan.
1
Pilih menu cetak aplikasi.
2
Pada skrin mencetak yang dipaparkan, pilih peranti yang anda gunakan → klik [Keutamaan].
"Sifat pencetak" atau "Sifat" mungkin dipaparkan, bergantung kepada aplikasi.
3
Paparkan helaian [Sumber Kertas] skrin tetapan mencetak.
4
Pilih [Jenis Kertas] dari [Pilih mengikut].
5
Pilih proses yang dikehendaki dari [Pilihan Kertas].
Kaedah suapan boleh ditukar mengikut halaman untuk dicetak.
[Kertas Sama untuk Semua Halaman]/[Berbeza untuk Pertama, Lain-lain dan Terakhir]/[Berbeza untuk Pertama, Kedua, Lain-lain dan Terakhir]
Membolehkan anda untuk menentukan kertas untuk digunakan bagi halaman sasaran.
[Berbeza untuk Kulit dan Lain-lain] *
Membolehkan anda untuk menentukan kertas untuk helaian kulit dan lain-lain.
* [Berbeza untuk Kulit dan Lain-lain] boleh dipilih apabila [Pencetakan Buku kecil] ditetapkan untuk satu daripada yang berikut.
Helaian [Tetapan Asas] [Pencetakan 1 muka/2 muka/Buku kecil] [Pencetakan Buku kecil]
Helaian [Akhiran] [Gaya Cetak] [Pencetakan Buku kecil]
[Selit Helaian]
Membolehkan anda untuk memasukkan helaian kertas di antara halaman yang ditentukan. Tetapan yang berikut juga boleh dikonfigurasikan.
[Tetapan Selit Helaian]/[Jenis Kertas Asli]
[Helaian Kulit Transparensi] *
Membolehkan anda untuk memasukkan helaian kertas di antara transparensi apabila mencetak pada transparensi. Tetapan yang berikut juga boleh dikonfigurasikan.
[Helaian Kulit]/[Transparensi]/[Cetak pada Helaian Kulit]
* [Helaian Kulit Transparensi] boleh dipilih apabila saiz kertas yang berikut ditetapkan.
Helaian [Tetapan Asas]/[Persediaan Halaman] [Saiz Output] [A4]/[Surat]
6
Tetapkan jenis kertas bagi setiap halaman sasaran.
Tetapkan jenis kertas dalam kotak dialog [Tetapan Jenis Kertas] yang dipaparkan dengan mengklik [Tetapan].
Selepas mengklik [Dapatkan Maklumat Kertas], pilih jenis kertas dari [Jenis Kertas], dan kemudian klik [OK].
7
Tetapkan fungsi lain, mengikut keperluan.
8
Klik [OK] pada skrin tetapan mencetak.
9
Klik [Cetak] atau [OK] pada skrin mencetak.