> การพิมพ์ (macOS) > [macOS] การพิมพ์ไม่ดำเนินการตามต้องการ > [macOS] เส้นบางจะซีดจางเมื่อดำเนินการพิมพ์ CAD
51A9-01J

[macOS] เส้นบางจะซีดจางเมื่อดำเนินการพิมพ์ CAD

This may be able to be improved by adjusting fine lines to be thicker. Follow the procedure below to configure the function for adjusting fine lines.
หมายเหตุ
Screens and operations may differ, depending on the environment of your computer and the following conditions.
The device you are using and its settings, firmware version, and option configuration
The driver you are using and its version
[Printer Features] may be displayed in the pop-up menu, depending on the application you are using. In this case, switch [Feature Sets] on the [Printer Features] panel to display the items to set.
1
Select the print menu of the application.
2
On the displayed dialog, select the device you are using from [Printer].
3
Select [Quality] from the pop-up menu.
If the print options are not displayed, click [Show Details] on the bottom of the dialog.
4
Click [Quality Settings] on the [Quality] panel.
5
In [Graphics Mode] on the displayed dialog, confirm that [Raster Mode] is not selected.
If [Raster Mode] is selected, the function configured below cannot be used.
6
Select [Finishing] from the pop-up menu.
7
On the [Finishing] panel, click [Finishing Details] → click [Advanced Settings].
8
On the displayed dialog, set [Special Fine Line Processing] → click [OK].