> การพิมพ์ (Windows) > [Windows] ไม่สามารถกำหนดการตั้งค่าการพิมพ์ > [Windows] สามารถแสดงหน้า [การตั้งค่าอุปกรณ์]/[โปรไฟล์] ได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่า
51A9-00L

[Windows] สามารถแสดงหน้า [การตั้งค่าอุปกรณ์]/[โปรไฟล์] ได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่า

บัญชีที่ใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบอาจไม่มีสิทธิ์ในการจัดการเครื่องพิมพ์
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในฐานะที่เป็นหนึ่งในกลุ่ม Administrators ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม