> การพิมพ์ (Windows) > [Windows] การพิมพ์ไม่ดำเนินการตามต้องการ > [Windows] ผลงานพิมพ์บางอย่างจะแตกต่างจากบนหน้าจอ
51A9-00F

[Windows] ผลงานพิมพ์บางอย่างจะแตกต่างจากบนหน้าจอ

ผลงานพิมพ์อาจแตกต่างจากที่อยู่บนหน้าจอหากแอปพลิเคชันใช้ข้อมูลรูปแบบ EMF ที่ไม่สามารถประมวลผลบนอุปกรณ์ได้
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า
1
แสดงหน้า [การจัดชุด] จากหน้าจอการตั้งค่าการพิมพ์ของไดรเวอร์
2
คลิก [การตั้งค่าขั้นสูง]
3
ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น เลือก [เปิด] จาก [การพักข้อมูล EMF]