> การสแกน (Windows MF Scan Utility) > [Windows] การแก้ไขสำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาด (MF Scan Utility)
51A9-014

[Windows] การแก้ไขสำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาด (MF Scan Utility)

For information on the causes and remedies for error messages, see the following.
ไม่สามารถเขียนไฟล์
ไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องสแกนที่รองรับซอฟต์แวร์นี้ ติดตั้งและลองอีกครั้ง
เกิดข้อผิดพลาดขึ้นขณะคัดลอกไฟล์
เกิดข้อผิดพลาดขึ้นภายใน รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ จากนั้นลองอีกครั้ง