> Drukowanie (Windows) > [Windows] Uzyskane wydruki są nieodpowiednie do danego przeznaczenia > [Windows] Czasami uzyskane wydruki różnią się od obrazów na ekranie
519E-00F

[Windows] Czasami uzyskane wydruki różnią się od obrazów na ekranie

Uzyskane wydruki mogą różnić się od obrazów na ekranie, jeżeli aplikacja używa danych w formacie EMF, których nie można przetworzyć na urządzeniu.
Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby zmienić ustawienia.
1
Wyświetl kartę [Wykończenie] z ekranu ustawień drukowania w sterowniku.
2
Kliknij opcję [Ustawienia zaawansowane].
3
W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz opcję [Wł.] w obszarze [Buforowanie EMF].