> Drukowanie (Windows) > [Windows] Ustawianie źródła papieru do drukowania
519E-004

[Windows] Ustawianie źródła papieru do drukowania

Postępuj zgodnie z poniższą procedurą.
UWAGA
Funkcje, które można skonfigurować, są ograniczone podczas drukowania z aplikacji ze sklepu Windows, ponieważ nie można wyświetlić ekranu ustawień drukowania sterownika.
1
Wybierz menu drukowania aplikacji.
2
Wybierz model używanego urządzenia na wyświetlonym ekranie drukowania → kliknij przycisk [Preferencje].
Może zostać wyświetlona opcja „Właściwości drukarki" lub „Właściwości", w zależności od aplikacji.
3
Wyświetl kartę [Źródło papieru] na ekranie ustawień drukowania.
4
Jeżeli można wybrać opcję [Wybierz według], wybierz ustawienie [Źródło papieru].
5
Wybierz żądany proces w obszarze [Wybór papieru].
Możesz zmienić metodę podawania, aby dostosować ją do drukowanej strony.
[Taki sam papier dla wszystkich stron]/[Inaczej dla pierwszej, innych i ostatniej]/[Inaczej dla pierwszej, drugiej, innych i ostatniej]
Umożliwia wybór papieru do wydruku stron docelowych.
[Inaczej dla okładki i innych] *
Umożliwia wybór papieru do wydruku okładki i innych stron.
* Opcję [Inaczej dla okładki i innych] można wybrać, gdy w obszarze [Drukowanie broszury] wybrano jedno z następujących ustawień:
Karta [Ustawienia podstawowe] [Drukowanie jednostronne/dwustronne/broszura] [Drukowanie broszury]
Karta [Wykończenie] [Styl drukowania] [Drukowanie broszury]
[Wstawianie arkuszy]
Umożliwia wstawianie arkuszy papieru między określonymi stronami. Można również skonfigurować następujące ustawienia:
[Ustawienia wstawiania arkuszy]/[Źródło papieru oryginału]
[Strony tytułowe folii przezroczystej] *
Umożliwia wstawianie arkuszy pomiędzy foliami podczas drukowania na foliach. Można również skonfigurować następujące ustawienia:
[Strony tytułowe]/[Folie przezroczyste]/[Drukuj na stronach tytułowych]
* Opcję [Strony tytułowe folii przezroczystej] można wybrać, gdy ustawione są następujące rozmiary papieru:
Karta [Ustawienia podstawowe]/[Ustawienia strony] [Rozmiar wydruku] [A4]/[Letter]
6
Ustaw źródło papieru dla każdej strony docelowej.
7
W razie potrzeby ustaw inne funkcje.
8
Kliknij przycisk [OK], na ekranie ustawień drukowania.
9
Kliknij przycisk [Drukuj] lub [OK] na ekranie drukowania.