> Tisk > Tisk na papír vlastní velikosti z víceúčelové přihrádky (Windows)
9EAK-033

Tisk na papír vlastní velikosti z víceúčelové přihrádky (Windows)

Tato část popisuje postup tisku na papír vlastní velikosti z víceúčelové přihrádky.
V pořadí proveďte kroky 1 až 2.
DŮLEŽITÉ
Pokud velikost papíru zadaná v ovladači tiskárny neodpovídá velikosti papíru ve víceúčelové přihrádce, může docházet k uvíznutí papíru nebo chybnému tisku.

Krok 1: Připravte přístroj k tisku

1
Uložte papír do víceúčelové přihrádky.
Když vložíte papír do víceúčelové přihrádky, objeví se obrazovka pro nastavení velikosti a typu papíru.
2
Stiskněte tlačítko <Vlastní velikost>.
3
Zadejte délku strany <X> a strany <Y> a stiskněte <OK>.
Stiskněte <X> nebo <Y> a zadejte délku každé strany pomocí číselných tlačítek.
4
Stiskněte <Změnit> v <Typ papíru>.
5
Vyberte typ papíru a stiskněte <OK>.

Krok 2: Tisk z počítače

1
V ovladači tiskárny uložte vlastní velikost papíru.
1
V ovladači tiskárny pro váš přístroj otevřete obrazovku [Nastavení tisku].
Otevření obrazovky z nabídky [ Start]  [ Nastavení]
Klikněte na [Zařízení]  [Printers & Scanners] Vyberte přístroj, který chcete konfigurovat  [Spravovat]  [Předvolby tisku].
Otevření obrazovky z [Ovládací panely]
Klikněte na [Zařízení a tiskárny]  Klikněte pravým tlačítkem na přístroj, který chcete konfigurovat Klikněte na [Předvolby tisku].
2
Klikněte na [Vlastní velikost papíru] na kartě [Vzhled strany].
3
Zadejte [Název vlastní velikosti papíru], [Jednotka] a [Velikost papíru] a poté klikněte na [Registrovat].
Zadejte stejnou velikost papíru, jakou má papír vložený ve víceúčelové přihrádce přístroje.
4
Klikněte na [OK].
2
Otevřete dokument, který chcete vytisknout, a zobrazte obrazovku pro tisk.
3
Vyberte svůj přístroj a klikněte na [Předvolby] nebo [Vlastnosti].
4
V nastavení [Velikost strany] vyberte velikost papíru uloženou v kroku 1.
5
Klikněte na kartu [Zdroj papíru] vyberte volbu [Víceúčelová přihrádka] v možnosti [Zdroj papíru] a poté klikněte na [OK].
6
Klikněte na [Tisk] nebo [OK].
Spustí se tisk.