> Tisk > Zadání nastavení ovladače tisku jako velikost nebo typ papíru při tisku z víceúčelové přihrádky
9EAK-023

Zadání nastavení ovladače tisku jako velikost nebo typ papíru při tisku z víceúčelové přihrádky

Tato kapitola popisuje, jak nastavit vyšší prioritu tisku v ovladači tiskárny než v nastavení přístroje.
DŮLEŽITÉ
Pokud se velikost a typ papíru zadaný v ovladači tiskárny neshoduje s papírem vloženým do víceúčelové přihrádky, může dojít k zachycení papíru nebo dalším problémům s tiskem.
1
Na ovládacím panelu tohoto přístroje se přihlaste jako správce. Přihlášení do systému jako správce
2
Na obrazovce <Hlavní obrazovka> stiskněte tlačítko (Nastavení/Uložení).
3
Stiskněte <Nastavení funkcí> <Tiskárna>.
4
Vyberte víceúčelovou přihrádku.
Stiskněte <Rež. podávání papíru pro úlohy tisk. ovlad. s přihr. MP> <Režim A (Priorita nastavení tiskového ovladače)>.
POZNÁMKA
Pokud jsou splněny níže uvedené podmínky, můžete změnit velikost a typ papíru ve víceúčelové přihrádce stisknutím tlačítka <Dočasně změnit pap. v MP přihr.> na obrazovkách výběru papíru <Kopie> a <Přístup k uloženým souborům>.
Ve víceúčelové přihrádce je uložený papír.
V tomto nastavení je zadáno <Režim A (Priorita nastavení tiskového ovladače)>.
Položka <Výchozí víceúčelové přihrádky> je nastavena na hodnotu <Pevné>.
Když je v nastavení <Režim A (Priorita nastavení tiskového ovladače)> vybrána možnost Vlastní velikost, dbejte na následující:
Při tisku obálek musíte v ovladači tiskárny zadat typ papíru. Pokud tak neučiníte, obálka se nemusí natisknout.
Nezadáte-li odpovídající druh papíru při tisku na jiné typy papíru, může docházet k uvíznutí papíru nebo chybám tisku.
5
Stiskněte tlačítko <OK>.
6
Stiskněte tlačítko <Zavřít>.
Skrytí obrazovky pro potvrzení velikosti a typu papíru, když je do víceúčelové přihrádky vložený papír