> Faxování > Jak se vyhnout dvojímu tisku protokolů, když při odesílání faxu dojde k chybě nebo je přenos zrušen
9EAK-00H

Jak se vyhnout dvojímu tisku protokolů, když při odesílání faxu dojde k chybě nebo je přenos zrušen

Tato kapitola popisuje, jak zajistit, aby se při chybě odesílání faxu nebo při zrušení přenosu vytiskla pouze jednostránkový protokol.
Pokud se při odesílání faxu objeví chyba nebo je přenos zrušen, vytiskne se hlášení o VYS. i hlášení o fax. VYS.
Hlášení o VYS.: Protokol se vytiskne při odeslání faxu, e-mailu nebo souboru nebo při uložení dat do poštovní schránky
Hlášení o fax. VYS.: Protokol se vytiskne při odeslání faxu
Pomocí níže uvedeného postupu můžete vybrat, které protokoly se vytisknou.
1
Na obrazovce <Hlavní obrazovka> stiskněte tlačítko (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte tlačítko <Nastavení funkcí> <Odeslat> <Nastavení faxu>.
3
Stiskněte <Hlášení o fax. VYS.>.
4
Stiskněte <Jen při chybě> nebo <Vyp>.
<Jen při chybě>
Pokud se při odesílání faxu objeví chyba nebo je přenos zrušen, vytiskne se hlášení o fax. VYS. Když je v tomto nastavení vybrána hodnota <Jen při chybě>, pomocí níže uvedeného postupu nastavíte, aby se hlášení o VYS. nevytisklo.
Ve volbě (Nastavení/Uložení) <Nastavení funkcí> <Odeslat> <Běžná nastavení> nastavte <Hlášení o VYS.> na <Vyp>.
<Vyp>
Pokud se při odesílání faxu objeví chyba nebo je přenos zrušen, hlášení o fax. VYS. se nevytiskne. Když je v tomto nastavení vybrána hodnota <Vyp>, pomocí níže uvedeného postupu nastavíte, aby se hlášení o VYS. nevytisklo.
Ve volbě (Nastavení/Uložení) <Nastavení funkcí> <Odeslat> <Běžná nastavení> nastavte <Hlášení o VYS.> na <Jen při chybě>.
5
Stiskněte <OK>.
6
Stiskněte <Zavřít>.