> Správa > Obsluha tohoto přístroje z počítače (Remote UI (Vzdálené UR)) > Kontrola stavu tohoto přístroje z počítače (Remote UI (Vzdálené UR))
9EAK-03L

Kontrola stavu tohoto přístroje z počítače (Remote UI (Vzdálené UR))

Tato kapitola popisuje, jak lze pomocí Remote UI (Vzdálené UR) sledovat stav tohoto přístroje.
Můžete zobrazit různé informace o tomto přístroji, včetně informací o chybách, zbývajícího množství papíru a toneru, nainstalovaných možností a celkového počtu dosud vytištěných stran dokumentů.
1
Otevřete Remote UI (Vzdálené UR) a přihlaste. Spuštění Remote UI (Vzdálené UR)
2
Na stránce portálu klikněte na [Status Monitor/Cancel].
3
Klikněte na položku, kterou chcete zobrazit.
Zobrazí se podrobné informace o každé položce.
[Error Information]
Zobrazí informace o chybách pro tento přístroj.
[Consumables Information]
Zobrazí informace o spotřebním materiálu, např. zbývajícím množství papíru v každém zdroji papíru, zbývajícím toneru a množství zbývající paměti v přístroji.
[Device Features]
Zobrazí informace o základních specifikacích přístroje, jeho volitelných možnostech a různých funkcích.
[Device Information]
Zobrazí informace jako sériové číslo přístroje, informace o verzi a informace o komunikačních funkcích.
[Check Counter]
Zobrazí počet vytištěných, zkopírovaných, faxovaných a naskenovaných stran.