> Skenování > Odeslání naskenovaných dokumentů do sdílené složky v Tomto počítači (macOS)
9EAK-002

Odeslání naskenovaných dokumentů do sdílené složky v Tomto počítači (macOS)

Tato část popisuje postup odeslání naskenovaných souborů do sdílené složky v počítači Mac.
V pořadí proveďte kroky 1 až 3.
Tento popis platí pro macOS 10.15.
DŮLEŽITÉ
Nezapomeňte nastavit heslo pro přihlášení k cílovému počítači Mac. Pokud není nastaveno žádné heslo, může při odeslání dojít k chybě.

Krok 1: Vytvořte sdílenou složku ve svém počítači Mac

1
Vyberte možnost [] [System Preferences].
2
Klikněte na [Sdílení].
3
Zaškrtněte políčko [Sdílení souborů] a klikněte na [+] pro [sdílené složky].
4
V jakémkoli umístění vytvořte složku, která se má sdílet, a klikněte na [Přidat].
Zde vytváříme složku „Scan“ na ploše.
Můžete také vybrat existující složku.
5
Vyberte složku „Scan“ vytvořenou v [sdílené složky].
6
Vyberte [Uživatelé]  [všichni]  [Čtení a zápis].
7
Zavřete okno.

Krok 2: Uložte sdílenou složku do adresáře přístroje

1
Zjistěte název počítače Mac (název zařízení).
POZNÁMKA
V [Název počítače] v okně Sdílení se také zobrazí název počítače, ten však nemusí být použitelný v síti. K zobrazení použijte níže uvedený postup.
1
Vyberte možnost []  [System Preferences].
2
Klikněte na [Sdílení].
3
Klikněte na [Úpravy].
4
Poznamenejte si zobrazený název místního hostitele.
Šedá část názvu místního hostitele není jeho součástí.
V tomto popisu má počítač název „PC-A1“.
5
Klikněte na [OK].
2
Zkontrolujte přihlašovací jméno pro počítač Mac.
1
Vyberte možnost []  [System Preferences].
2
Klikněte na [Uživatelé a skupiny].
3
Označte položku [Aktuální uživatel] a poznamenejte si přihlašovací jméno.
3
Na obrazovce <Hlavní obrazovka> stiskněte tlačítko <Nastavení m.urč./přesm.>.
4
Stiskněte tlačítko <Uložit místa určení> <Uložit nové místo určení> <Soubor>.
5
Nakonfigurujte nastavení místa určení.
<Název>
Zadejte název místa určení. Jelikož se zde zadaný název objeví v zobrazení seznamu v adresáři, měli byste použít název, který lze snadno vyhledat.
<Protokol>
Vyberte možnost <Windows (SMB)>.
<Hostitelské jméno>
Zadejte název počítače a sdílené složky, jak je uvedeno níže.
\\Název počítače\Název sdílené složky
Příklad: \\PC-A1\skeny
POZNÁMKA
Dojde-li k chybě připojení, do pole <Hostitelské jméno> zadejte IP adresu počítače.
\\IP Adresa\Název sdílené složky
Zkontrolujte IP adresu počítače Mac, jak je uvedeno níže.
[]  [System Preferences]  [Network]  Zkontrolujte IP adresu
<Uživatelské jméno>
Zadejte přihlašovací jméno pro počítač.
<Heslo>
Zadejte heslo pro přihlašovací jméno.
6
Stiskněte <Kontrola spojení> pro kontrolu, zda je váš počítač správně připojen.
7
Stiskněte <OK>.

Krok 3: Odešlete naskenované originály do sdílené složky

1
Originály uložte do podavače nebo na kopírovací desku.
2
Na obrazovce <Hlavní obrazovka> stiskněte tlačítko <Skenovat a Odeslat>.
3
Stiskněte <Adresář>.
4
V adresáři vyberte sdílenou složku a stiskněte tlačítko <OK>.
5
Podle potřeby nastavte skenování.
K dispozici je množství nastavení skenování, nicméně tento popis vysvětluje postup zadání formátu souborů.
1
Stiskněte tlačítko pro nastavení typu souboru.
2
Vyberte typ souboru.
Když jsou vybrané možnosti <PDF>, <XPS> nebo <OOXML>, můžete také nastavit různé další funkce. Chcete-li upravit nastavení, vyberte funkci, kterou chcete přidat.
3
Stiskněte <OK>.
6
Stiskněte tlačítko (Start).
Originály se naskenují a soubory se uloží do sdílené složky.